72. rocznica wyzwolenia Sieradza

Każdego 23. stycznia na cmentarzu wojennym w Sieradzu, punktualnie o godz. 12.00 w południe, kombatanci, żołnierze, władze samorządowe powiatu i miasta oraz młodzież szkolna oddają cześć żołnierzom polskim poległym we wrześniu 1939 roku i żołnierzom radzieckim, którzy polegli oswobadzając nasz powiat i miasto od hitlerowskich okupantów w 1945 roku. Tak było i w sobotę, 23. stycznia 2016 roku.

Na udekorowanym flagami cmentarzu, po odegraniu Hymnu Narodowego i powitaniu uczestników uroczystości, głos zabrał świadek tamtych pamiętnych dni, przewodniczący sieradzkiego Zarządu Okręgu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusz Wieczorek, który omówił znaczenie ofensywy styczniowej Armii Czerwonej, i walczącego u jej boku Wojska Polskiego, w oswobodzeniu Ziemi Sieradzkiej od hitlerowskich okupantów.

Po wystąpieniu przewodniczącego Eugeniusza Wieczorka, uczestnicy uroczystości rozpoczęli składanie kwiatów. Złożyli je m.in. kombatanci, żołnierze z 15 SBWD, przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, młodzież ze szkół sieradzkich oraz Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik i Prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

W uroczystości uczestniczyła także delegacja naszego Sieradzkiego Bractwa w składzie braci: Eugeniusz Błaszczyk, Tadeusz Godziński, Konrad Jakubowski, Jerzy Kowalski, Wojciech Wiśniewski, Eugeniusz Witkowski i Leszek Wojtczak. Na zakończenie uroczystości bracia zapalili, w hołdzie poległym, Znicz Pamięci.

Wcześniej, w końcu 2015 roku, Bractwo nasze ufundowało nową bramę na cmentarz wojenny, i powołało brata Tadeusza na Kustosza Pamięci tego miejsca.