Sieradzkie Bractwo Kurkowe

Grupowe zdj´cie po Êlubowaniu, 2008 r Grupowe zdj´cie po Êlubowaniu, 2008 r