Początki Bractwa Sieradzkiego

Sieradzkie Bractwo Kurkowe powstało najprawdopodobniej w XIII wieku wraz z lokacją Sieradza na prawie niemieckim, co nastąpiło w 1250 roku. Nie można jednak tego potwierdzić, gdyż dokument lokacyjny przepadł podczas najazdu krzyżackiego w 1331 roku, w trakcie którego zniszczono Sieradz i wymordowano wszystkich dominikanów z miejscowego klasztoru.

Działało już jednak na przełomie XV i XVI wieku, skoro w 1524 roku jeden mieszczanin sieradzki sprzedaje drugiemu swój grunt położony obok strzelnicy za 50 grzywien. Kolejna wzmianka z grudnia 1698 opisuje kura brackiego: Kurek bracki, alias klejnot miasta do bractwa strzeleckiego należący ma tablic srebrnych 17, na łańcuszku srebrnym zawieszonych. Pierścień w gębie ze złota prostego z kamieniem prostym czerwonym jako jest opisany w księgach wójtowskich sieradzkich… Ostatnia wzmianka pochodzi z 1710 roku. Dowiadujemy się z niej, iż srebrny kur bracki przechowywany jest u sieradzkiego proboszcza. Po ponad 300-tu latach od owej wzmianki, w 2013 roku, Bractwo ufundowało nowego Kura, wykonanego wg powyższego opisu.

Reaktywowanie Bractwa

Do reaktywowania Bractwa przystąpiono w 2006 roku. Zajął się tym dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu Jerzy Kowalski razem z ówczesnym dowódcą 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, członkiem łódzkiego Bractwa Kurkowego (bratem „Janem ze Zgierza”), płk dypl. Janem Sobotką.

Założycielami Bractwa zostali bracia: Roman Dąbek, Cezary Dutkowski, Krzysztof Głodek, Tadeusz Godziński, Mirosław Hajduk, Antoni Jabłoński, Konrad Jakubowski, Zygmunt Kamiński, Stanisław Kopka, Jerzy Kowalski, Zbigniew Krasiński, Ryszard Marcińczak, Dariusz Olejnik, Tomasz Olejnik, Ryszard Sierociński, Jan Sobotka i Jan Szymala. Bractwo zostało zarejestrowane 27 października 2006 roku. 

Starszy Bractwa Janusz Kowalski

Jego statut wzorowano na statucie Bractwa Łódzkiego. Funkcję Starszego Bractwa powierzono bratu Jerzemu Kowalskiemu, a brat Jan Sobotka objął funkcję Podstarszego Bractwa (którą pełnił do swojej śmierci w grudniu 2007 roku). Pozostałymi członkami Rady Starszych Bractwa zostali: Strzelmistrzem brat Tadeusz Godziński, Podskarbim brat Zbigniew Krasiński, Ceremoniarzem brat Dariusz Olejnik, Pisarzem brat Tomasz Olejnik i Farynarzem brat Konrad Jakubowski. Kapelanem Bractwa został ks. prałat ppłk Zenon Pawlak, kapelan 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, a wszystkie wydarzenia w Bractwie zgodził się dokumentować brat Ryszard Sierociński.

 

Podczas pierwszych spotkań Bractwa postanowiono, iż ubiorem paradnym Bractwa będzie strój szlachecki, wzorowany na XVII-wiecznym stroju szlachty województwa sieradzkiego, natomiast strojem organizacyjnym strój klubowy (granatowa marynarka i szare spodnie) z logo Bractwa.

Logo Bractwa opracował w pierwszej połowie 2007 roku Paweł Duraj, artysta plastyk. Uroczyste ślubowanie członków Bractwa odbyło się 1 i 30 czerwca 2007 roku. Odbierał je od naszych braci brat Jan Klauza, Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując tym samym nasze Bractwo do Okręgu Centralnego, którego był i jest Prezesem.

Jeszcze przed ślubowaniem, 29. maja 2007 roku, miał miejsce pierwszy publiczny występ delegacji naszego bractwa na uroczystej Mszy Św. w monickim kościele pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, inaugurującej obchody Dni Sieradza. Bracia stanowili asystę uczestniczącego w tej Mszy Św. księdza biskupa Stanisława Gębickiego, biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej.

W tym samym roku, 15 czerwca, delegacja Bractwa uczestniczyła w uroczystości 25-lecia powstania sieradzkiej parafii Najświętszego Serca Jezusowego, na osiedlu Jaworowe, stanowiąc asystę ordynariusza Diecezji Włocławskiej księdza biskupa Wiesława Alojzego Mering.

Odtąd Bractwo systematycznie uczestniczy w ważnych uroczystościach kościelnych, mających miejsce w parafiach sieradzkich.

7  czerwca 2007 roku Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, na swoim wyjazdowym posiedzeniu w Krakowie, przyjął Bractwo Sieradzkie do Zjednoczenia. Uczynił to w obecności delegacji Bractwa, dokładnie o godzinie 13.45, w siedzibie Bractwa Krakowskiego.

Działalność Bractwa

Bractwo od początku swojej działalności rozpoczęło ścisłą współpracę z wojskiem, podpisując odpowiednie Porozumienie o współpracy pomiędzy Sieradzkim Towarzystwem Strzeleckim „Bractwo Kurkowe” a Dowódcą 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia zawarte 20 sierpnia 2007 roku. Podpisy pod Porozumieniem złożyli: ze strony Brygady brat płk dypl. Jan Sobotka Dowódca Brygady, a ze strony Bractwa bracia Jerzy Kowalski Starszy Bractwa  i Zbigniew Krasiński Podskarbi Bractwa. 

Przemarsz ulicami po Ślubowaniu - 2008 r.
Z okazji Święta WP na Rynku - 2008 r.

16 września 2007 roku odbyło się pierwsze Strzelanie Królewskie Bractwa.
Strzelania Królewskie są najważniejszymi dla każdego Bractwa strzelaniami dorocznymi. Na określenie zwycięzców tych strzelań używamy określeń: Król Kurkowy oraz Pierwszy Rycerz i Drugi Rycerz. W tym pierwszym strzelaniu zostali: Królem Kurkowym brat Cezary Dutkowski, Pierwszym Rycerzem brat Krzysztof Głodek a Drugim Rycerzem brat Ryszard Sierociński. Rzeźby kura na wszystkie Strzelania Królewskie Bractwa, do 2013 roku włącznie, wykonał brat Stanisław Kopka.

9 grudnia 2007 roku miała miejsce instalacja Pierwszego Króla Kurkowego Bractwa, która odbyła się w Muzeum Walewskich w Tubądzinie – Oddziale Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Odtąd to Muzeum jest stałym miejscem kolejnych intronizacji królewskich naszego Bractwa. Oddajemy w ten sposób cześć i szacunek ostatniemu, przed II. wojną właścicielowi Tubądzina Kazimierzowi Stanisławowi Walewskiemu, który był nie tylko twórcą wspaniałego muzeum i archiwum rodowego Walewskich, ale przede wszystkim krzewicielem sławnej historii i tradycji historycznych Ziemi Sieradzkiej w okresie międzywojennym.

W następnych latach Królami Kurkowymi Bractwa zostali bracia:
Jerzy Kowalski 2008 r., Cezary Dutkowski 2009 i 2010 r., Krzysztof Głodek 2011 r., Zbyszek Krasiński 2012 r., Tadeusz Godziński 2013 r. i Zygmunt Kamiński 2014 r.

Oprócz Strzelania Królewskiego Bractwo Sieradzkie organizuje (od 2008 r.) jeszcze trzy strzelania brackie w ciągu roku, w następującej kolejności: Strzelanie o Puchar płk pil. Stanisława Skarżyńskiego (w rocznicę przelotu atlantyckiego z 1933 r.), Strzelanie o Pierścień Św. Urszuli Ledóchowskiej Patronki Miasta Sieradza (w czasie Dni Sieradza), i Strzelanie Szabla płk dypl. Jana Sobotki, współorganizatora  Bractwa  (w okolicy Święta 15. SBWD).  Tu˝ po Nowym Roku, 3. stycznia 2008 r. Rada Starszych przyjęła pierwszego kandydata do naszego Bractwa - pana Marka Wydubę. Kilka miesięcy później, 26 lipca, nasze Bractwo mogło uczestniczyć w Ślubie brata Marka Wyduby. Zainaugurowaliśmy tym samym zwyczaj uczestnictwa delegacji Bractwa w imprezach rodzinnych naszych Braci.  W następnych latach przyjęliśmy do Bractwa jeszcze: Eugeniusza Błaszczyka Wojciecha Wiśniewskiego, Eugeniusza Witkowskiego, Leszka Wojtczaka, Grzegorza Wojtysiaka i ostatnio Karola Wiśniewskiego.

W maju 2008 roku Bractwo uczciło 75-tą rocznicę sławnego przelotu atlantyckiego płk pil. Stanisława Skarżyńskiego, fundując m.in. z tej okazji tablicę pamiątkową w sieradzkim Kościele Garnizonowym. W uroczystości tej uczestniczył syn płk Skarżyńskiego - Maciej z żoną Bożeną oraz ówczesny Prezes Aeroklubu Polskiego gen. Gromosław Czempiński. Maciej Skarżyński uczestniczył też w pierwszym strzelaniu Bractwa o Puchar jego Ojca. Bractwo nasze postanowiło też upamiętnić ofiary sowieckiego nalotu na Sieradz, na trzy dni przed jego wyzwoleniem w 1945 roku (o którym oficjalnie nie mówiło się do lat 90. XX wieku), uczestnicząc od 2007 roku, każdego 20. stycznia, w Mszach Św. w intencji zabitych podczas bombardowania oraz fundując 89 imiennych tablic z nazwiskami ofiar na Ścianę Memorialną, którą uroczyście odsłonięto 20 stycznia 2010 roku, podczas XIII Dni Judaizmu. W akcie odsłonięcia uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich, biskup Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Naczelny Rabin Polski, miejscowe władze samorządowe i proboszczowie sieradzkich parafii, a w imieniu Bractwa brat Zbigniew Krasiński, Podskarbi Bractwa.

2007 Brat Cezary Dutkowski
2008 Brat Janusz Kowalski
2009 Brat Cezary Dutkowski
2010 Brat Cezary Dutkowski
2011 Brat Krzysztof Glodek
2012 Brat Zbigniew Krasiƒski
2013 Brat Tadeusz Godziƒski
2014 Brat Zygmund Kamiƒski
2015 Brat Zbigniew Krasiƒski

Od 2009 roku Bractwo posiada własną armatę wiwatówkę, którą wykonał brat Tadeusz Godziński. Po raz pierwszy wystrzeliliśmy z niej na wiwat podczas Mszy Rezurekcyjnej w Kościele Garnizonowym w dniu 12 kwietnia 2009 roku o godzinie 6.00 rano. Po Mszy Rezurekcyjnej armata została poświęcona przez księdza kanonika ppłk Zenona Pawelaka, ówczesnego proboszcza Parafii Garnizonowej, w asyście braci kurkowych i osób biorących  udział w Rezurekcji. Na armacie zostały wygrawerowane nazwiska fundatorów oraz wykonawcy armaty. Odtąd używana jest ona na wszystkich uroczystościach brackich, państwowych, kościelnych i wojskowych, w których bierze udział nasze Bractwo. 

Ściana Memorialna
 Przy tablicy poświęconej Stanisławowi Skarżyńskiemu

Od 2009 roku Bractwo uczestniczy co roku nie tylko w wielkanocnej procesji rezurekcyjnej ale także we wspólnej procesji Bożego Ciała dwóch sieradzkich parafii: parafii Wszystkich Świętych i parafii Garnizonowej oraz – od 2010 roku - w powitaniach powracającej z Częstochowy pielgrzymki sieradzkiej.

Od września 2009 roku (od I Jarmarku Sieradzkiego) Bractwo nasze bije też, z okazji ważnych uroczystości, własną monetę, przeznaczając dochód z niej na wybrany cel charytatywny. Awers monety bracki, rewers związany z konkretną imprezą.

W drugiej połowie 2010 roku brat Tadeusz Godziński podjął się załatwienia wykonania: znaczka brackiego do marynarek, ozdobnych okolicznościowych plakietek naszego Bractwa na upominki dla szczególnych osób, znaczka brackiego na koalicyjkę oraz sztancy do bicia monety na Jarmarku Urszulańskim. Wszystko to udało Mu się zrealizować do końca roku.

Ważnymi wydarzeniami w życiu Bractwa Sieradzkiego były: wykonanie w 2013 roku Kura Brackiego, według cytowanego wyżej XVII-wiecznego opisu, oraz nadanie Bractwu Sztandaru  w 2015 roku. Bractwo Sieradzkie włącza się również aktywnie w działalność charytatywną. Oprócz wymienionych już dwóch fundacji (tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Skarżyńskiemu i tablicom poświęconym zabitym podczas sowieckiego bombardowania Sieradza),  

Od 2009 roku Bractwo posiada własnà armat´ wiwatówk´

Bractwo ufundowało dwie stacje Drogi Krzyżowej w Kościele Garnizonowym oraz dokonało wybrukowania placu  dookoła tego Kościoła a także uczestniczyło w ufundowaniu płyty poświęconej ks. prałatowi porucznikowi Józefowi Frątczakowi postawionej na placu przykościelnym. Pomagało też w zbiórce środków na zakup mundurów dla Grupy Rekonstrukcyjnej 31 pSK a środkami uzyskanymi ze strzelania do tarcz charytatywnych wsparło m. in. specjalne ośrodki, warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenie „Dary losu” czy dom dziecka dla dzieci upośledzonych.

Przekazanie sztandaru

Szczególną wagę Bractwo Sieradzkie przykłada do uczestnictwa w obchodach takich świąt i rocznic jak: Święto Konstytucji 3 Maja, rocznica zakończenia II wojny Światowej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Wojska Polskiego, rocznica wybuchu II wojny Światowej, Święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Narodowe Święto Niepodległości. Uczestniczyło też aktywnie w obchodach 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Kur
Klejnot