W czwartkowy poranek, 17-go lutego 2016-go roku odszedł nagle, na wieczną wartę,
nasz Brat Ceremoniarz Dariusz OLEJNIK,
sprawujący od trzech kadencji funkcję Starosty Sieradzkiego.
Człowiek szanowany, oddany ludziom,
niezwykle zaangażowany samorządowiec i inicjator wielu poczynań brackich.

Nasze Sieradzkie Bractwo poniosło niepowetowaną stratę. Dołączył do dwójki naszych Braci:
płk Jana Sobotki i płk Krzysztofa Głodka,
którzy już wcześniej podążyli do Pana.

Cześć Jego i Ich pamięci!

 

Olejnik Darek

 

nekrolog