Nieludzkie zrządzenie losu: oto w ślad za naszym Bratem
Dariuszem OLEJNIKIEM, w dniu dzisiejszym- 22 lutego 2016 r.
ok. godz. 8.00 – odszedł od nas nagle, na wieczną wartę do Pana,
kolejny nasz Brat, Przewodniczący Sądu Brackiego
(Starszy Instygator) naszego Bractwa, Brat Mirosław HAJDUK.
Był radcą prawnym w Starostwie Sieradzkim i w Urzędzie Miasta
Sieradza. W marcu skończyłby 60. lat.
Był świetnym prawnikiem, entuzjastą tenisa stołowego,
człowiekiem niezwykle pogodnym i przyjaznym ludziom.
Nasze Bractwo poniosło kolejną,
niepowetowaną stratę.
Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb Brata Mirka Hajduka odbędzie się w najbliższy piątek 26 II, o godz. 14.00
w kościele św. Ducha na starym sieradzkim cmentarzu. Zbiórka na cmentarzu o godz. 13.30.

 

 

Hajduk_Mirosław