Noworoczne spotkanie Bractwa

W dniu 6 stycznia 2016 roku, w gościnnych progach pałacu „Witkowiczówka” brata Eugeniusza Witkowskiego, odbyło się spotkanie noworoczne naszego Bractwa. Przybyli na nie prawie wszyscy bracia wraz ze swoimi małżonkami, Każdą, wchodzącą do pałacu parę witali: starszy bractwa brat Jerzy Kowalski, strzelmistrz i jednocześnie aktualny Król Bractwa brat Tadeusz Godziński oraz gospodarz obiektu brat Eugeniusz Witkowski. Powitaniu towarzyszył wystrzał armatni na cześć każdej wchodzącej pary. Oficjalnie spotkanie otwarto odśpiewaniem hymnu brackiego w wykonaniu braci i towarzyszących im małżonek oraz złożeniem życzeń noworocznych obecnym przez starszego Bractwa oraz gospodarza obiektu, który na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił wszystkich, w imieniu swojej małżonki Grażyny, do świątecznego stołu. W trakcie biesiady dzielono się wspomnieniami z minionego roku, wznoszono toasty z życzeniami na rok nowy (uczynił to każdy z braci) oraz dyskutowano nad propozycjami niektórych zamierzeń na ten nowy rok. Brat Dariusz Olejnik ceremoniarz Bractwa, nawiązując do toastu starszego Bractwa, w ciepłych i serdecznych słowach podziękował naszym małżonkom za cierpliwość i wyrozumiałość oraz za wsparcie działań brackich każdego z nas. Bez wsparcia i akceptacji małżonek dla naszych działań nie byłoby możliwym wejście naszego Bractwa w dziesiąty rok swojej działalności z tak liczącymi się osiągnięciami. Spotkanie zakończyło się w niezwykle serdecznej atmosferze…

Spotkanie Noworoczne