Założone 27 października 2006 roku.

Adres do korespondencji:

ul. Dominikańska 2
98 - 200 Sieradz

Starszy Bractwa brat Jerzy Kowalski tel. 502 249 053
Starszy Bractwa brat Tadeusz Godziński tel. 601 398 984
Starszy Bractwa Zbigniew Krasiński tel. 506 115 080

Z Brackim pozdrowieniem,
STARSZY BRACTWA

Jerzy KOWALSKI