Strzelanie Królewskie o tytuł Króla Kurkowego STSBK AD 2013:

Królem Kurkowym STS BK AD 2013 został brat Tadeusz GODZIŃSKI
I Rycerzem Króla AD 2013 został brat Konrad JAKUBOWSKI
II Rycerzem Króla AD 2013 został brat Jerzy KOWALSKI

Strzelanie STS BK o Puchar VIP:

I miejsce zdobyła Pani Halina KAMIŃSKA
II miejsce zdobyła Pani Jadwiga RESZPONDEK
III miejsce zdobył Pan Roman CIOŁEK

Strzelania o tarcze:

O Tarczę Króla Kurkowego AD 2012 brata Zbigniewa KRASIŃSKIEGO:

I miejsce zdobył brat Eugeniusz BŁASZCZYK
II miejsce zdobył brat Grzegorz WOJTYSIAK
III Miejsce zdobył pan Roman CIOŁEK

O Tarczę Firmy RAJ-SPORT Michała PIOTROWICZA:

I miejsce zdobył brat Eugeniusz WITKOWSKI
II miejsce zdobył pan Roman CIOŁEK
III miejsce zdobył brat Zbigniew KRASIŃSKI

O Tarczę Państwa Grażyny i Eugeniusza WITKOWSKICH:

I miejsce zdobył brat Zbigniew KRASIŃSKI
II miejsce zdobyła pani Jadwiga RESZPONDEK
III miejsce zdobył brat Grzegorz WOJTYSIAK

 

                                                                                              Jerzy Kowalski
                                                                                                                    Starszy Bractwa