27 kwietnia 2013 roku odbyło się bardzo ważne dla sieradzkiego Bractwa Kurkowego strzelanie: Strzelanie o Puchar płk pil. Stanisława Jakuba SKARŻYŃSKIEGO.  W tym roku ważne szczególnie, ponieważ  obchodzimy  80-tą rocznicę słynnego przelotu atlantyckiego płk Skarżyńskiego, i ustanowienia przez niego,  nie pobitego do dziś, rekordu świata w długości lotu na samolocie ważącym do 450 kg. Za ten wyczyn płk Skarżyńskiemu przyznano medal Bleriota. Jak do tej pory jest jedynym Polakiem, który otrzymał to zaszczytne, międzynarodowe odznaczenie.

Wyniki tego strzelania, i strzelań pozostałych, poniżej:

 1. O puchar płk pil. Stanisława SKARŻYŃSKIEGO w związku z 80-tą rocznicą przelotu atlantyckiego
  • 1 miejsce: Jarosław DENYS – Bractwo Łaskie
  • 2 miejsce: Andrzej KILAŃCZYK   -  „  -
  • 3 miejsce: Krzysztof KUBIAK        -  „  -
 2. O tarczę Dyrektora SANEPIDU Wiktora KOWALSKIEGO:
  • 1 miejsce: Ryszard SIEROCIŃSKI – Bractwo Sieradzkie
  • 2 miejsce: Andrzej MALCHER - Gość
  • 3 miejsce: Dariusz LEWANDOWSKI – Bractwo Świętokrzyskie
 3. O tarczę Burmistrza gminy i miasta Warty Jana SERAFIŃSKIEGO, rodzinnego miasta płk pil. Stanisława SKARŻYŃSKIEGO:
  • 1 miejsce: Jarosław DENYS – Bractwo Łaskie
  • 2 miejsce: Dariusz LEWANDOWSKI – Bractwo Świętokrzyskie
  • 3 miejsce: Marek WYDUBA – Bractwo Sieradzkie
 4. O tarczę Izby Gospodarczej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Fundowaną przez Grzegorza WOJTYSIAKA:
  • 1 miejsce: Marek WYDUBA – Bractwo Sieradzkie
  • 2 miejsce: Tadeusz GODZIŃSKI       -  „  -
  • 3 miejsce: Ryszard SIEROCIŃSKI    -  „  -
 5. O tarczę Roberta KARPIŃSKIEGO Króla Kurkowego ZKBS RP 2012 (Tarcza Charytatywna):
  • 1 miejsce: Andrzej KILAŃCZYK – Bractwo Łaskie
  • 2 miejsce: Katarzyna TARAN – Bractwo Kaliskie
  • 3 miejsce: Marek WYDUBA – Bractwo Sieradzkie
 6. O puchar VIP:
  • 1 miejsce: Jarosław JANIAK – Gość (Wójt Gminy Burzenin)
  • 2 miejsce: Grzegorz WOJTYSIAK – Gość (PZŁowiecki)
  • 3 miejsce: Halina KAMIŃSKA - Gość