Kolejnym tegorocznym strzelaniem Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe, odbytym 2 czerwca 2013 roku na strzelnicy myśliwskiej w Okręglicy, było strzelanie o Pierścień św. Urszuli Ledóchowskiej Patronki Miasta Sieradza. Srebrny pierścień i puchary na to strzelanie funduje zawsze Prezydent Miasta Sieradza. Oprócz strzelania o Pierścień odbyły się także strzelania o trzy tarcze: Tarczę Przewodniczącego Rady Miasta Sieradza brata Tomasza Olejnika, Tarczę Burmistrza Miasta i Gminy Błaszki Piotra Świderskiego oraz Tarczę Wójta Gminy Wróblew Tomasza Woźniaka a także strzelanie o Puchar VIP-a. Zwycięzcami okazali się następujący bracia i zaproszeni goście:

I. Strzelanie o Pierścień św. Urszuli LEDÓCHOWSKIEJ, Patronki Miasta Sieradza:
Zdobywca Pierścienia – brat Bronisław KAŁUŻNY (Bractwo Łódzkie)
II miejsce – brat Valentin VASILEV (z Bułgarii)
III miejsce – Tadeusz GODZIŃSKI (Bractwo Sieradzkie)

II. Strzelanie o Tarczę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu brata Tomasza OLEJNIKA:
Pierwsze miejsce – brat Dariusz LEWANDOWSKI (Bractwo Łódzkie)
Drugie miejsce – Albert ROMEK (Komenda Powiatowa PSP)
Trzecie miejsce – brat Robert GAJEWSKI (Bractwo Świętokrzyskie)

III. Strzelanie o Tarczę Burmistrza Miasta i Gminy Błaszki Piotra ŚWIDERSKIEGO:
Pierwsze miejsce – Albert ROMEK (Komenda Powiatowa PSP)
Drugie miejsce – brat Valentin VASILEV (z Bułgarii)
Trzecie miejsce – Roman CIOŁEK (Firma „Morfisz” Sieradz)

IV. Strzelanie o Tarczę Wójta Gminy Wróblew Tomasza WOŹNIAKA:
Pierwsze miejsce – brat Robert GAJEWSKI (Bractwo Świętokrzyskie)
Drugie miejsce – brat Valentin VASILEV (z Bułgarii)
Trzecie miejsce – Dariusz LEWANDOWSKI (Bractwo Łódzkie)

V. Strzelanie o Puchar VIP:
Zdobywca Pucharu – ppłk Paweł BARTOSZ (15 SBWD)
Drugie miejsce – Grzegorz PIÓRO
Trzecie miejsce – Halina KAMIŃSKA (Łódź)

Brat Jerzy Kowalski
Starszy Bractwa