Stało się już tradycją, iż Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Jan Klauza zaprasza przedstawicieli wszystkich Bractw Okręgu Centralnego na Spotkanie Wigilijne do Witaszyc.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, w dniu 5-go grudnia 2015 roku, było jednak spotkaniem szczególnym. Było bowiem poprzedzone: zebraniem delegatów uczestniczących w Zebraniu Delegatów Okręgu w Sulejowie – Podklasztorzu wybierającym nowy Zarząd Okręgu, zebraniem Zarządu Okręgu, promocją wydawnictwa o XX-leciu Bractw Kurkowych Okręgu, przedstawieniem przez brata Prezesa dwudziestoletniej historii Okręgu i postaci jego założyciela brata Tadeusza Jakubiaka oraz wręczeniem szczególnie zasłużonym braciom Medali za Zasługi dla Okręgu Centralnego.
Zebrani delegaci jednogłośnie potwierdzili ważność wyboru Prezesa i Zarządu Okręgu na 3-letnią kadencję, który został dokonany w Sulejowie.
Następnie, w obecności delegatów, w związku z brakiem uwag, Zarząd Okręgu zatwierdził kalendarz strzelań brackich Okręgu na 2016 rok, poinformował o projekcie budowy w Poznaniu, przez całe Zjednoczenie, pomnika Brata Kurkowego oraz o projekcie powołania fundacji „Bracka Pomoc” wspierającej budowę tego pomnika.
Piękny album „XX lat kurkowych bractw strzeleckich Okręgu Centralnego” zaprezentowali brat Jan Klauza inicjator i redaktor tego wydawnictwa oraz brat Ryszard Sierociński, współwłaściciel Agencji Reklamowo – Wydawniczej Prof.-Art., wydawca albumu.

Po skończonej prezentacji, wszyscy zebrani zostali zaproszeni do Sali Spotkań Wigilijnych. Tu miała miejsce najbardziej uroczysta i najbardziej rodzinna część witaszyckiego spotkania. Brat Prezes przedstawił historię Okręgu i biografię brata Tadeusz Jakubiaka inicjatora powstania Zjednoczenia i Okręgu Centralnego KBS RP, a następnie w imieniu Zarządu Okręgu odznaczył, wyróżniających się w Okręgu braci, Medalem za Zasługi dla Okręgu Centralnego. Z naszego Bractwa odznaczenie otrzymał brat Dariusz Olejnik, Ceremoniarz Bractwa. Serdecznie bratu Darkowi gratulujemy!
Wręczenie odznaczeń i złożenie gratulacji odznaczonym było momentem przejścia do składania życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, łamania się opłatkiem, zaśpiewania kolędy, do wspólnego spożywania smakowitych wigilijnych potraw, jak zawsze serwowanych przez gospodarza spotkania, i do rodzinnych rozmów przy brackim wigilijnym stole.
Nasze Sieradzkie Bractwo reprezentowane było przez braci: Jerzego Dariusza, Tadeusza, Sławomira, Ryszarda i Karola. Bratu Dariuszowi towarzyszyła żona Magdalena w stroju sieradzkiej szlachcianki.

Witaszyce