Strzelanie Królewskie o tytuł Króla Kurkowego STSBK AD 2013: Królem Kurkowym STS BK AD 2013 został brat Tadeusz GODZIŃSKII Rycerzem Króla AD 2013 został brat Konrad JAKUBOWSKIII Rycerzem Króla AD 2013 został brat Jerzy KOWALSKI Strzelanie STS BK o Puchar VIP: I miejsce zdobyła Pani Halina KAMIŃSKAII miejsce zdobyła Pani Jadwiga RESZPONDEKIII miejsce zdobył Pan   Czytaj więcej …

Categories: Rok 2013