Stało się już tradycją, iż Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Jan Klauza zaprasza przedstawicieli wszystkich Bractw Okręgu Centralnego na Spotkanie Wigilijne do Witaszyc. Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, w dniu 5-go grudnia 2015 roku, było jednak spotkaniem szczególnym. Było bowiem poprzedzone: zebraniem delegatów uczestniczących w Zebraniu Delegatów Okręgu w Sulejowie – Podklasztorzu   Czytaj więcej …

Categories: Rok 2015

II Pielgrzymka do naszej Matki i Królowej na Jasną GóręW niedzielę 20.09.2015 Strzeleckie Bractwa Kurkowe RP Okręgu Centralnego odbyły II pielgrzymkę do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. W pielgrzymce której organizatorem jest Radomskie Bractwo Kurkowe uczestniczyło 80 osób wraz rodzinami z Bractw; kaliskie, sieradzkie, łódzkie, łaskie, świętokrzyskie, radomskie, warszawskie, łomżyńsko – drohickie, kozieradzkie   Czytaj więcej …

Categories: Rok 2015

I PIELGRZYMKA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH OKRĘGU CENTRALNEGO DO ŚW. JÓZEFAProgram Pielgrzymki 11:00 – 11:15 zbiórka delegacji Bractw kurkowych OC na Strzelnicy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych Kalisz Wał Jagielloński 9 11: 30 – wymarsz Pielgrzymki Brackie do Sanktuarium św. Józefa  w Kaliszu 12:00 – uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Biskupa Seniora diecezji kaliskiej Stanisława Napierałę   Czytaj więcej …

Categories: Rok 2015