Stało się już tradycją, iż Prezes Okręgu Centralnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej brat Jan Klauza zaprasza przedstawicieli wszystkich Bractw Okręgu Centralnego na Spotkanie Wigilijne do Witaszyc. Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, w dniu 5-go grudnia 2015 roku, było jednak spotkaniem szczególnym. Było bowiem poprzedzone: zebraniem delegatów uczestniczących w Zebraniu Delegatów Okręgu w Sulejowie – Podklasztorzu   Czytaj więcej …

Categories: Rok 2015